Trojšachy.cz

Zábavná společenská hra

Základní charakteristika

Trojšachy jsou šachy pro tři hráče. Vycházejí z klasických šachů pro dva hráče, od nich se liší pouze drobnostmi.

Místo dvou barev hráčů jsou zde barvy tři —černá, bílá a červená (obvykle). Začíná hráč s červenými figurkami, další tahy pak už pokračují ve směru hodinových ručiček.

Platí zde, že každý hraje proti každému. Pomáhání ani spolčování dvou hráčů proti třetímu není povoleno (ačkoli ne vždy je v praxi zřejmé, že se jedná o spolčování). Výjimka z tohoto pravidla je možná pouze v případě, kdy třetí hráč je výrazně silnější než oba hráči dohromady.

Protože jsou 3 barvy hráčů a šachovnice má jen 2 barvy, neplatí, že dáma ctí barvu. Všechny dámy musí být na jedné straně, jinak bude postavení nevyrovnané. O tom, zda má být vpravo nebo vlevo se hráči dohodnou předem, nebo si prostě každý dá dámu jak chce a poté se postavení přizpůsobí většině.

Alternativní pravidla

V některých pravidlech se uvádí, že bílá a černá dáma ctí barvu, dáma třetího hráče si může vybrat. V takovém případě je stav hry už na začátku nevyrovnaný.

Jiná pravidla říkají, že dáma má být vždy nalevo od krále. To lze považovat za poměrně rozumné.

Řešení v trojšachách on-line

V online variantě trojšachů si můžete úvodní rozmístění dam vybrat. Doporučeny jsou všechny dámy na stejné straně.

Rozmístění figur před začátkem hry vypadá podobně jako u klasických dvojšachů

Pohyb figurek

Figurky se pohybují na šachovnici stejně jako při klasických dvojšachách. Nejasnosti můžou být ohledně chování uprostřed šachovnice, lze je však logicky odvodit:

  • pěšec postupuje vždy o políčko, které je před ním (tj. kdyby se šachovnice narovnala, půjde kolmo k úvodnímu postavení hráčů). Chce-li sebrat figurku, postupuje diagonálně. Je-li uprostřed, může sebrat figurky na 3 různých polí; při braní si tak může vybrat, půjde-li dále na pravou nebo levou stranu šachovnice. Všimněte si, že pěšec míří pouze na políčka stejné barvy; naopak když jde dopředu, jde vždy na políčko opačné barvy. Platí zde pravidla pro braní mimochodem, výměnu za libovolnou figurku na konci pole apod. Stojí-li pěšec u středu, může brát třemi směry; normálně dál jde však pouze jedním směrem. Červený a bílý pěšec se zde nijak neohrožují ani nepřekážejí
  • kůň může na všechna políčka, ze kterých se lze dostat tahem „do L“ —tedy dvě políčka v jednom směru a jedno v kolmém. Neexistuje-li tato cesta, nemůže kůň na dané pole hrát. Zdá se to jasné, ale ze začátku je na lomené šachovnici leckdo v pochybách
  • střelec se pohybuje po diagonále. Stojí-li na rohové diagonále, může si v prostředku šachovnice vybrat, půjde-li na pravou nebo levou část šachovnice (stejně jako pěšec)
    Střelec na diagonále si může vybrat směr za středem šachovnice
  • věž se pohybuje pouze kolmo, zakřivení šachovnice na ni nemá moc vliv. Na opačnou stranu šachovnice se nemůže dostat za méně než 3 tahy
  • dáma se pohybuje stejně jako střelec a věž dohromady
  • král se pohybuje jako dáma, ale jen o jedno políčko. Rošádu může dělat stejně jako v dvojšachách

Všimněte si, že žádnou figurkou se nelze jedním tahem dostat na protější šestinu šachovnice. Věži to trvá dokonce tři tahy.

Střelci mají v trojšachách díky diagonálám značnou moc a jsou cennější než koně.

Řešení v trojšachách on-line

Pokud si stále nejste s možnostmi jednotlivých figurek jistí, založte si testovací hru a zkuste si jednotlivými figurkami hýbat. Tam je názorně vidět, kam která figurka může, jaké můžou nastat možnosti a celou situaci si tak můžete „osahat“.