Trojšachy.cz

Zábavná společenská hra

Typy matů

Trojšachy končí momentem, kdy jeden hráč dostane mat a je právě na tahu. Vyhrává ten hráč, který dává mat (míří na krále), zbylí dva hráči prohrávají.

Matem se rozumí situace, kdy je král ohrožen a nelze ohrožení (míření na krále) zabránit.

Alternativní pravidla

V některých variantách při matu nebo patu prvního hráče jeho figurky „zmrazí“ (hráč nehraje, jeho figurky však zůstávají ve hře a nelze s nimi hýbat ani je sebrat) a pobijou se ještě zbývající dva hráči. Pak vítěz zůstane jen jeden.

Jiná pravidla říkají, že i zmrazené figurky lze brát, kromě krále.

Nevýhoda těchto řešení je zřejmá —na konci hry se zmatěný hráč nudí.

Klasický mat; červený vyhrál, černý a bílý byli zmatěni. Bílý je blízko, protože se snažil zpatit

Rozlišujeme několik druhy matů:

  • jednobarevné
  • dvoubarevné
  • něco mezi tím (špinavé, příživnické)

Jednobarevný mat je takový mat, kdy jeden hráč zmatí druhého bez pomoci třetího hráče. Dvoubarevný je takový, kdy jednoho hráče zmatí oba soupeři zároveň.

Otázka je, jak definovat pomoc druhého, resp. kde je hranice mezi jednobarevným a dvoubarevným matem. Pravidla říkají, že mat dávají všichni hráči, jejichž figurky míří na krále zmatěného hráče. To je sice jednoznačná definice, ale v praxi to může vést na mnoho stupňů „příživnických“ tahů.

Příživnický mat

Ty můžou vzniknout například tak, že: hráč A zmatí hráče C. Před hráčem C však ještě hraje hráč B, který na krále A namíří vlastní figurku. Tato figurka nemusí být ničím krytá a navíc může zastínit mat hráče C. Pak lze:

  • prohlásit podle pravidel za vítěze hráče B a hráče A a C za poražené (pokud je C zastíněn).
  • vrátit oba tahy a hráč A zahraje tak, aby se B nemohl přiživit
  • prohlásit hráče B za vítěze s dodatkem, že to byl pěkně lamerskej mat

Pokud B hráče A nezastíní, jedná se o dvoubarevný mat s různým stupněm příživnictví. Též lze vrátit, záleží na dohodě hráčů.

Alternativní pravidla

V některých variantách se se za matujícího (vyhrávajícího) hráče považuje ten, který v předchozích dvou tazích na krále mířil jako první. Čili pokud hráč A dá mat (resp. šach) hráči C, hráč B může pouze odvrátit mat. Za výhru hráče B se nepovažuje ani situace, kdy na krále C namíří svoji figurku a zastíní mat hráče A (tj. A na C přestane mířit). Toto eliminuje veškeré příživnické tahy; také to znamená, že dokud hráč A dává hráči C šach, nemůže dát mat C i hráč B).

Špinavý mat

Špinavý mat je druh příživnického matu; je to situace, kdy napadený hráč by se mohl matu vyhnout, nebýt míření třetího hráče. Jinými slovy, pokud by se všechny figurky třetího hráče „zmrazily“ tak, že by nikam nemířily (ale nadále by stínily), mohl by napadený hráč šach/mat zvrátit. Toto typicky nastává v případě, kdy třetí hráč míří na některé únikové políčko krále (ale napadající hráč tam nemíří), nebo by mohl představit nějakou figurku, ale nemůže, protože by si odkryl šach od třetího krále.

V případě, že na hráče míří oba protihráči a jeden dává čistý a jeden špinavý mat, jako vyhrávající se bere hráč dávající čistý mat.

Řešení v trojšachách on-line

Trojšachy on-line rozlišují mezi čistým a špinavým matem včetně preference čistého matu před špinavým.

Lze také vracet tahy (to je na konci hry často nutné, pokud nechceme nechat špinavý mat, ale nelze mu už zabránit). Vrátit tah může vždy ten hráč, který by byl/je zrovna na tahu.