Trojšachy.cz

Zábavná společenská hra

Zajímavé konce her

V podstatě existuje několik možností, jak hra dopadne:

  • na šachovnici zbudou jen tři králové - pak je to jasná remíza. Takové hry bývají jedny z nejkvalitnějších, protože jsou síly dobře vyrovnané
  • jednomu hráči už zbude (téměř) jen král —ostatní tak na něj dělají nájezdy s cílem zmatit ho jako první
  • ve hře zůstane jen jeden dominantní hráč, zbylí dva už tam jen živoří s králem —pak můžou nastat dvě možnosti: buďto silnější hráč zmatí toho, koho má právě poblíž, nebo machruje a snaží se zmatit oba hráče najednou. To je nejlépe možné, pokud je dá „do kotců“ (oba krále rozdělí a nechá jim jen minimální prostor) a pak dá jedním tahem mat oběma (technicky vzato; dá mat jen tomu, který je právě na řadě, ale prohrajou beztak oba). Králové ale v takovém případě také nezahálí; snaží se dostat do patu. To je možné i tak, že se drží a schválně si navzájem zabírají co nejvíce prostoru. Pokud si nejsilnější hráč nedává pozor, pat se může stát celkem snadno.